Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAPROSZENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Miejska » ZAPROSZENIE

Podtytuł: na VI Sesję Rady Gminy Olsztyn w dniu 23 lipca 2019 r. o godz 15.00

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 lipca 2019 r. o godz. 15.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie Pl. Piłsudskiego 10 odbędzie się VI sesja Rady Gminy Olsztyn zgodnie z załączonym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad VI Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (projekt nr: VI/67/19).
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2019 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (projekt nr: VI/68/19).
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt nr: VI/69/19).
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2019 – 2025 (projekt nr: VI/70/19).
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników (projekt nr: VI/71/19).
9. Interpelacje i zapytania radnych.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
11. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty.
12. Zamknięcie obrad VI Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

     Janusz Konieczny

Informacje

Rejestr zmian

2019-07-16

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.