Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynsobota, 18 stycznia 2020 r.

imieniny: Małgorzata, Piotr

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE UMOWY O śWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH

Strona główna » Przetargi » WSTĘPNE OGŁOSZENIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE UMOWY O śWIADCZENIE USŁUG PUBLICZNYCH

Podtytuł: Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

28/08/2019    S165    - - Usługi - Wstępne ogłoszenie informacyjne bez zaproszenia do ubiegania się o zamówienie - Bezpośrednie udzielenie zamówienia 

Polska-Olsztyn: Usługi w zakresie transportu drogowego

2019/S 165-405681

Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych

Standardowy formularz na potrzeby publikacji w Suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej informacji zgodnie z art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1370/2007 na rok przed rozpoczęciem procedury przetargowej lub rok przed bezpośrednim przyznaniem zamówienia.
Właściwe organy mogą zadecydować, że informacje te nie będą publikowane, jeżeli umowa o świadczenie usług publicznych dotyczy świadczenia usług publicznych w zakresie transportu pasażerskiego w wymiarze mniejszym niż 50 000 kilometrów rocznie.

Sekcja I: Właściwy organ

I.1)Nazwa i adresy
Gmina Olsztyn
pl. Marszałka Józefa Piłsudskiego 10
Olsztyn
42-256
Polska
Osoba do kontaktów: Piotr Sikora
Tel.: +48 343285076
E-mail: psikora@olsztyn-jurajski.pl
Faks: +48 343285057
Kod NUTS: PL224

Adresy internetowe:

Główny adres: www.olsztyn-jurajski.pl

I.2)Udzielenie zamówienia w imieniu innych właściwych organów
I.3)Komunikacja
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
I.4)Rodzaj właściwego organu
Organ władzy regionalnej lub lokalnej

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.

II.1.2)Główny kod CPV
60100000
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
Dziedziny, których dotyczą usługi transportu publicznego:
Usługi transportu autobusowego (miejskie/regionalne)
II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL224
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Gmina Olsztyn, województwo śląskie

II.2.4)Opis zamówienia:

Świadczenie usług regularnego przewozu osób wykonywanych w ramach komunikacji gminnej na liniach autobusowych kursujących po obszarze gminy Olsztyn, bezpłatnych dla pasażerów, skoordynowanych w zakresie rozkładu jazdy z obowiązującymi liniami komunikacji miejskiej organizowanej wspólnie z gminą Miasto Częstochowa.

(charakter i ilość usług lub określenie potrzeb i wymogów)
II.2.7)Przewidywana data rozpoczęcia realizacji zamówienia
Początek: 01/09/2020
Okres w miesiącach: 96

Sekcja IV: Procedura

IV.1)Rodzaj procedury
Bezpośrednie udzielanie zamówień na małą skalę (art. 5 ust. 4 rozporządzenia 1370/2007)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1)Informacje dodatkowe:

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia: Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na małą skalę w rozumieniu rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23.10.2007 r. dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu pasażerskiego oraz uchylającego rozporządzenia Rady (EWG) nr 11107/70 (Dz.Urz. UE L 315 z 3.12.2007 r.) powołany na podstawie art. 22, ust. 1 pkt 1 ustawy z 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 2016).

VI.4)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

23/08/2019
Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-08-28.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Celeban. Data wprowadzenia: 2019-08-28 10:21:18.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Celeban. Data publikacji: 2019-08-28 10:21:18.
czytano: 155 razy, id: 5537
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-08-28
Nowa wiadomość
Agnieszka Celeban

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020