Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynponiedziałek, 25 maja 2020 r.

imieniny: Grzegorza, Magdy, Urbana

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: na Sesję Rady Gminy Olsztyn w dniu 8 października 2019 r. o godz. 15.00

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 8 października 2019 r. o godz. 15.00 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie Pl. Piłsudskiego 10 odbędzie się VII sesja Rady Gminy Olsztyn zgodnie z załączonym porządkiem obrad:
1. Otwarcie obrad VII Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji.
2. Powołanie Komisji uchwał i wniosków.
3. Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn, w rejonie skrzyżowania ulic Narcyzowej i Jarzębinowej (druk nr: 1)
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę ewid. nr 990, zlokalizowanego w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn (druk nr: 2)
6. Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Narcyzowej w miejscowości Olsztyn (druk nr: 3)
7. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn,
w rejonie ulicy Karłowatej Sosny (druk nr: 4)
8. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w Zrębicach Pierwszych (druk nr: 5)
9. Podjęcie uchwały w sprawie zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości, położonej w Olsztynie (druk nr: 6)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gminnej, położonej w Kusiętach (druk nr: 7)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr: 8)
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (druk nr: 9)
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/144/16 Rady Gminy Olsztyn z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie utworzenia sołectwa Odrzykoń (druk nr: 10)
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/219/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 30 marca 2009r. w sprawie ustalenia regulaminu określającego niektóre zasady wynagradzania za pracę oraz zasady przyznawania nauczycielom zatrudnionym w oświatowych jednostkach organizacyjnych na terenie Gminy Olsztyn dodatków do wynagrodzenia, nagród i dodatków socjalnych w okresie od 1 stycznia 2009 r. (druk nr: 11)
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/260/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Olsztynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Olsztynie (druk nr: 12)
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXIII/263/17 Rady Gminy Olsztyn z dnia 21 listopada 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Turowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Turowie (druk nr: 13)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/307/18 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie wychowania przedszkolnego w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn (druk nr: 14)
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie do stowarzyszenia o nazwie Związek Gmin i Powiatów Subregionu Północnego Województwa Śląskiego (druk nr: 15)
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Rocznego programu współpracy gminy Olsztyn z organizacjami pozarządowymi w roku 2020." (druk nr: 16)
20. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Olsztyn, Gminą Poraj, Powiatem Częstochowskim oraz Powiatem Myszkowskim w sprawie określenia zasad współfinansowania zadania pn. Koncepcja przebiegu drogi łączącej miejscowość Biskupice oraz Choroń wraz ze ścieżką rowerową (druk nr: 17)
21. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się trojga lub więcej dzieci podczas jednego porodu (druk nr: 18)
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (druk nr: 19)
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  na lata 2019 - 2025 (druk nr: 20)
24.    Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 (druk nr: 21)
25. Interpelacje i zapytania radnych.
26. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych.
27. Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty.
28. Zamknięcie obrad VII Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-10-01.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Migalska. Data wprowadzenia: 2019-10-01 13:57:04.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Migalska. Data publikacji: 2019-10-01 13:57:04.
czytano: 225 razy, id: 5559
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-10-02
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Migalska

2019-10-01
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Migalska

2019-10-01
Nowa wiadomość
Agnieszka Migalska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020