Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

INFORMACJA

Wyświetl stronę główną » Powszechny Spis Rolny 2020 » INFORMACJA

Podtytuł: Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.

NABÓR NA RACHMISTRZA SPISOWEGO
POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020 r.

Wójt Gminy Olsztyn – Gminny Komisarz Spisowy ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych.
Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. 2019, poz. 1728) ogłasza się nabór na rachmistrzów spisowych, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Olsztyn.


I. Kandydat na rachmistrza spisowego winien spełniać następujące warunki:

1. musi być pełnoletni
2. musi zamieszkiwać na terenie gminy Olsztyn
3. musi posiadać co najmniej średnie wykształcenie
4. musi posługiwać się językiem polskim w mowie i w piśmie
5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

II. Oświadczenie o spełnieniu wymogu, o którym mowa w pkt. I p  pkt. 5, kandydat na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie to zawiera klauzulę następującej treści „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.
Klauzula ta zastępuje pouczenie o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

III. Nabór kandydatów na rachmistrzów odbywa się w okresie 15 czerwca 2020 r. do 8 lipca 2020 r.
Rejestracja kandydatów na rachmistrzów terenowych będzie odbywała się elektronicznie za pomocą aplikacji „System Ewidencji Rachmistrzów”.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych zgłaszają się do urzędu gminy, gdzie podają swoje imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu oraz informacje, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020.

Dane podane przez kandydatów na rachmistrzów są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika urzędu gminy, który otrzymał dane do uwierzytelnienia w SER wraz z instrukcją postępowania drogą mailową z Wojewódzkiego Biura Spisowego. W SER jest pole do potwierdzenia przez GBS, że kandydat spełnia wymagania określone w art. 20 ust. 1 ustawy PSR 2020 i złożył stosowne oświadczenie.

Szczegółowych informacji należy szukać na stronie Urzędu Gminy Olsztyn - Biuletyn Informacji Publicznej – zakładka Powszechny Spis Rolny 2020.

Dodatkowych informacji udziela Gminne Biuro Spisowe pod nr tel. 34/3285-077 wew. 24 oraz Wojewódzkie Biuro Spisowe pod nr tel. 34/366-01-04; 32/77-91-2

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2020-06-16

Edycja artykułu - Piotr Stolarski

2020-06-15

Edycja artykułu - Piotr Stolarski

2020-06-15

Dodanie załącznika/ załączników - Piotr Stolarski

2020-06-15

Dodanie artykułu - Piotr Stolarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.