Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 4 sierpnia 2020 r.

imieniny: Dominika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży niezabudowana nieruchomość, położona we wsi Biskupice, gm. Olsztyn, oznaczona jako działka nr 584/4

                   Olsztyn, 03.07.2020 r.                                                                           

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży niżej wymieniona niezabudowana nieruchomość, położona we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:                          

1) działka nr 584/4 k. m. 10 o pow. 0,3567 ha (RV-0,3567 ha). Cena wywoławcza w części przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowa jednorodzinną (1500m2) wynosi 115.170,00 zł + 23% VAT= 141.659,10 zł. W części przeznaczonej pod uprawy polowe (2067m2) wynosi 4.775,00 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 146.434,10. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzona jest księga wieczysta Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości  Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn    z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym  w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 584/4,  k. m. 10,  położona w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leży  w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolami: 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz 1R - tereny rolnicze.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Ww. nieruchomość, będzie sprzedana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490).  

Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie oraz na stronach internetowych Urzędu w dniach od 03.07.2020 roku do 24.07.2020 roku.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-07-03.
Wprowadził do systemu: Marcin Kamiński. Data wprowadzenia: 2020-07-03 08:21:49.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Kamiński. Data publikacji: 2020-07-03 08:21:49.
czytano: 87 razy, id: 5955
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-03
Nowa wiadomość
Marcin Kamiński

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020