Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 4 sierpnia 2020 r.

imieniny: Dominika

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży, niżej wymienione niezabudowane nieruchomości, położone we wsi Bukowno, gm. Olsztyn

                   Olsztyn, 24.07.2020 r.                                                                           

 

WYKAZ

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży, niżej wymienione niezabudowane nieruchomości, położone we wsi Bukowno, gm. Olsztyn, oznaczona jako:                                  

1) działka nr 28/5 k.m. 2 o pow. 0,1851 ha (RV-0,1097 ha, RVI-0,0754 ha). Cena wywoławcza wynosi 43.480,00 zł + 23% VAT = 53.480,40 zł oraz 1/3 udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 28/12 o pow. 0,0704 ha. Cena wywoławcza 4.935,00 zł + 23 % VAT = 6.070,05 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 59.550,45. Brak obciążeń.

2) działka nr 28/6 k. m. 2 o pow. 0,1532 ha (RVI-0,1532 ha). Cena wywoławcza wynosi 35.987,00 zł + 23% VAT = 44.264,01 zł oraz 1/3 udziału w drodze dojazdowej tj. działce nr 28/12 o pow. 0,0704 ha. Cena wywoławcza 4.935,00 zł + 23 % VAT = 6.070,05 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 50.334,06. Brak obciążeń.

Dla ww. nieruchomości prowadzone są przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie następujące księgi wieczyste: dla działek nr 28/5 i 28/6 KW Nr CZ1C/00105549/8 natomiast dla działki nr 28/12 KW Nr CZ1C/00181425/9

 

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr  28/5, 28/6, 28/12  k.m.2, położone w miejscowości Bukowno, gmina Olsztyn, leżą w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości  z zastrzeżeniem art. 216a przysługuje osobie, która spełnia jeden z warunków:

  1. przysługuje jej roszczenie o nabycie nieruchomości z mocy niniejszej ustawy lub odrębnych przepisów, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art.35 ust.1, termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu
  2. jest poprzednim właścicielem zbywanej nieruchomości pozbawionym prawa własności przed dniem 5 grudnia 1990r., albo jego spadkobiercą, jeżeli złoży wniosek o nabycie przed upływem terminu określonego w wykazie, o którym mowa w art. 35 ust.1; termin złożenia wniosku nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu

Ww. nieruchomość, będzie sprzedana w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.2020.65 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U.2014.1490).  

Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie oraz na stronach internetowych Urzędu, w dniach od 24.07.2020 roku do 14.08.2020 roku.

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-07-24.
Wprowadził do systemu: Marcin Kamiński. Data wprowadzenia: 2020-07-24 11:27:18.
Zatwierdził do publikacji: Marcin Kamiński. Data publikacji: 2020-07-24 11:27:18.
czytano: 51 razy, id: 5981
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-07-24
Nowa wiadomość
Marcin Kamiński

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020