Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 20 września 2020 r.

imieniny: Faustyna, Renata

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Zawiadomienie o sesji Rady Gminy Olsztyn w dniu 10 września 2020 r. w trybie zdalnym

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz 374, z późn. zm.) zwołuję Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 10 września 2020 roku (czwartek), która odbędzie się
w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 13.30.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XIII Sesji Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Przyjęcie protokołu z obrad XI sesji
4. Przyjęcie protokołu z obrad XII sesji nadzwyczajnej
5. Sprawozdanie z pracy Wójta
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy przeniesienia własności (druk nr: 85)
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zamiany (druk nr: 86)
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy zniesienie współwłasności nieruchomości, przez ustanowienie odrębnej własności lokali (druk nr: 87)
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kusięta (druk nr: 88)
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Olsztyn własności nieruchomości niezabudowanych, położonych w miejscowości Kusięta (druk nr: 89)
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, położonej w obrębie ewidencyjnym Kusięta w gminie Olsztyn (druk nr: 90)
12. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowego zbycia mienia komunalnego w drodze zamiany z osobą fizyczną (druk nr: 91)
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla Powiatu Częstochowskiego na realizację zadania pn.: Budowa chodnika wraz z odwodnieniem w ciągu drogi powiatowej 1042 S w m. Kusięta, gm. Olsztyn (druk nr: 92)
14. Podjęcie uchwały w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami Gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości Olsztyn statusu miasta (druk nr: 93)
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (druk nr: 94)
16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji z budżetu gminy Olsztyn w 2020 roku na prace konserwatorskie, restauratorskie lub na roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków (druk nr: 95)
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2026 (druk nr: 96)
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok (druk nr: 97)
19. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Olsztynie (druk nr: 98)
20. Sprawy różne i bieżące, wolne wnioski.
21. Zamknięcie obrad XIII Sesji Rady Gminy Olsztyn.


Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji z Urzędu Gminy Olsztyn, 42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji. Zgłoszenia są przyjmowane do dnia 9 września 2020 r.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2020-09-02.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Migalska. Data wprowadzenia: 2020-09-02 11:58:15.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Migalska. Data publikacji: 2020-09-02 11:58:15.
czytano: 83 razy, id: 6038
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2020-09-04
Aktualizacja wiadomości
Agnieszka Migalska

2020-09-02
Nowa wiadomość
Agnieszka Migalska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Deklaracja dostępności
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020