Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

KOMUNIKAT

Wyświetl stronę główną » Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olsztyn w okręgu wyborczym nr 7 » Wybory i Referenda » KOMUNIKAT

Podtytuł: Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z dnia 14 października 2020 r.

W związku z zarządzonymi na dzień 20 grudnia 2020 r. wyborami uzupełniającymi do Rady Gminy Olsztyn uprzejmie informuję, iż zgodnie z art. 403 § 2 i 5 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnych, będą przyjmowane przez Komisarza Wyborczego w Częstochowie I do dnia 26 października 2020 r. (poniedziałek) w siedzibie Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie ul. Sobieskiego 7 pok. 203.    

Zawiadomienia należy składać w godzinach pracy Delegatury, tj. od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30. Zawiadomienie w formie pisemnej wraz z załącznikami może być również doręczone pocztą lub w inny sposób. O dotrzymaniu terminu złożenia zawiadomienia rozstrzyga data wpływu do Komisarza Wyborczego w Częstochowie I (art. 9 § 1 Kodeksu wyborczego).        

Ponadto zawiadamiam, że zgodnie z art. 178 § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, pełnomocnicy komitetów wyborczych, którzy zgłaszać będą listy kandydatów na Radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn,  mogą zgłaszać swoich przedstawicieli do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie. Zgłoszenia na obowiązujących formularzach należy również składać do Komisarza Wyborczego w Częstochowie I (adres j. w.) w terminie do dnia 5 listopada 2020 r. do godz.15:30.

Formularze dla komitetów wyborczych ustalone przez Państwową Komisję Wyborczą dostępne są na stronie internetowej: http://czestochowa.kbw.gov.pl oraz w Urzędzie Gminy Olsztyn.

KOMISARZ WYBORCZY W CZĘSTOCHOWIE I
/-/ Lidia Dudek


*Zgodnie z art. 9 § 2 i 3 Kodeksu wyborczego, jeżeli koniec terminu wykonania czynności określonej w Kodeksie wyborczym (oraz kalendarzu wyborczym) przypada na sobotę albo na dzień ustawowo wolny od pracy, termin upływa pierwszego dnia roboczego po tym dniu. Jeżeli Kodeks wyborczy nie stanowi inaczej, czynności wyborcze są wykonywane w godzinach urzędowania sądów, organów wyborczych i urzędów gmin.

Informacje

Rejestr zmian

2020-10-14

Dodanie artykułu - Piotr Stolarski

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.