Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE

Wyświetl stronę główną » Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji » Rada Gminy » ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Zawiadomienie o Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Olsztyn w dniu 26 maja 2021 r.

Rada Gminy Olsztyn
XVIII Sesja nadzwyczajna w dniu 26 maja 2021, godz. 9:00

Olsztyn, 25 maja 2021 r.


USC.0002.3.2021

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) w zw. z art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 2020 poz 1842, ze zm.) zwołuję XVIII Sesję Rady Gminy Olsztyn na dzień 26 maja 2021 roku (środa), która odbędzie się w trybie zdalnym. Obrady Sesji rozpoczną się o godz. 9.00.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad XVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy i stwierdzenie jej prawomocności
2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021 - 2029 (druk nr: 166).
4. Zamknięcie obrad XVIII Sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Olsztyn.


Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn będzie prowadził sesję w formie telekonferencji.

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie sesji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych
do telekonferencji.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Olsztyn
Janusz Konieczny

Informacje

Dokumenty

Rejestr zmian

2021-05-25

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-25

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-25

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-25

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-05-25

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-25

Dodanie załącznika/ załączników - Agnieszka Migalska

2021-05-25

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.