Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OGŁOSZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Gminy » OGŁOSZENIE

Podtytuł: o zamiarze dokonania z urzędu, podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztynie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 29

Wójt Gminy Olsztyn

 

na podstawie art. 97a pkt. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2020.1990 ze zm.)

 

podaje do publicznej wiadomości

 

że zamierza dokonać z urzędu podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w obrębie ewidencyjnym Zrębice I w gminie Olsztynie, oznaczonej w rejestrze ewidencji gruntów jako działka nr 29 k.m. 1. Zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Olsztyn dla miejscowości Krasawa i Zrębice, zatwierdzonym Uchwałą Rady Gminy w Olsztynie Nr XXXI/234/2005 z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym woj. śląskiego nr 11 poz. 414 z dnia 07.02.2006 r. teren objęty podziałem, oznaczony jest na planie, symbolem 7 KD (L) – drogi lokalne. Przedmiotowy podział nieruchomości jest realizacją celu publicznego, polegającego na wydzieleniu gruntów pod poszerzenie drogi publicznej w Zrębicach Pierwszych. Cel publiczny został zdefiniowany w oparciu o art. 6 pkt 1 wyżej cytowanej ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Zgodnie z zapisem w rejestrze ewidencji gruntów, ww. nieruchomość znajdowała się uprzednio we władaniu Pana Józefa Stępnia.

 

Osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do wyżej wymienionej nieruchomości, winny zgłosić swoje roszczenia w terminie 2 miesięcy od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia, w Urzędzie Gminy Olsztyn Referacie Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej, Plac Piłsudskiego 10 i przedłożyć dokumenty potwierdzające powyższe prawa.

Jeżeli w terminie 2 miesięcy od dnia ogłoszenia nie zgłoszą się osoby, którym przysługują prawa rzeczowe do ww. nieruchomości, wszczęte zostanie postępowanie podziałowe.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-07-15

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.