Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

WYKAZ

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » WYKAZ

Podtytuł: Lokal w Biskupicach przeznaczony do oddania w użyczenie

Olsztyn, 26.10.2021 r.
 

WYKAZ
 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami  (t.j. Dz.U.2021.1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości: że przeznaczony jest do oddania w użyczenie lokal mieszkalny, o powierzchni 44 m2, usytuowany budynku Szkoły Podstawowej w Biskupicach, działka 649/7 o powierzchni 1,0752 ha - położona we wsi Biskupice, ul. Szkolna 4, gm. Olsztyn. Sąd Rejonowy w Częstochowie IX Wydział Ksiąg Wieczystych dla przedmiotowej działki prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00079426/8. Przedmiotowy lokal znajduje się na parterze budynku ww. szkoły. Lokal oddany będzie w użyczenie na okres 3 lat, pod prowadzenie działalności statutowej przez Koło Gospodyń Wiejskich w Biskupicach. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Biskupice, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/235/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 415 z dnia 7 lutego 2006 roku, działka nr 649/7, położona w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu, symbolem UO – tereny usług oświaty.
Wykaz będzie podany do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Olsztynie oraz na stronach internetowych Urzędu w dniach od 26.10.2021 roku do 15.11.2021 roku.
Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie, tel.(0-34) 3285-076 w. 33.

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2021-10-26

Dodanie artykułu - Marcin Kamiński

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.