Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującego działkę ewid. nr 1525, oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

Olsztyn, dnia 08.11.2022 r.

 

OBWIESZCZENIE

BURMISTRZA MIASTA I GMINY OLSZTYN

o przyjęciu dokumentu pn. miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującego działkę ewid. nr 1525, oraz o możliwości zapoznania się z jego treścią

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U.2022.1029 ze zm.),  zawiadamiam o podjęciu w dniu 5 lipca 2022 roku przez Radę Miejską w Olsztynie uchwały Nr XXVII/334/22 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego obejmującego działkę ewid. nr 1525.

Z treścią dokumentu, uzasadnieniem do Uchwały Nr XXVII/334/22 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 5 lipca 2022 roku (w tym z art. 42 pkt 2 ww. ustawy) oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, pokój nr 20 oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn pod adresem: http://www.olsztyn.bip.jur.pl/

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Olsztyn

                                                                                                                         Tomasz Kucharski

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2022-11-08

Dodanie artykułu - Olga Haber

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.