Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/4482

Zarządzenie Nr 21/2017 Wójta Gminy Olsztyn z dnia 27 marca 2017 r.

Podtytuł: w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2016 rok

Treść Zarządzenia w załączniku poniżej