Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5294

Uchwała: III/32/19, z dnia: 5 marca 2019 r.

Uchwała numer: III/32/19

Z dnia: 5 marca 2019 r.

W sprawie: zmiany uchwały nr II/11/18 z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2025

Treść uchwały w załączniku poniżej