Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/5296

Uchwała: III/34/19, z dnia: 5 marca 2019 r.

Uchwała numer: III/34/19

Z dnia: 5 marca 2019 r.

W sprawie: zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 - 2025

Treść uchwały w załączniku poniżej