Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6023

OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę ewid. nr 990, zlokalizowaną w miejscowości Kusięta, w gminie Olsztyn