Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6110

INFORMACJA

Podtytuł: PLAN DYŻURÓW GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNIE

PLAN DYŻURÓW
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNIE

W  związku z przyjmowaniem zgłoszeń i rejestracją list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn, w okręgu wyborczym nr 7,  zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r. ustala się następujące dni i godziny dyżurów członków Gminnej Komisji Wyborczej:

12 listopada (czwartek) - 11.00 -15.00
13 listopada (piątek) - 10.00-13.30
16 listopada (poniedziałek) - 16.00 -24.00

Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej - 42-256 Olsztyn, Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10.

Ze względu na sytuację epidemiczną prosimy o wcześniejsze telefoniczne uzgadnianie terminu wizyty w siedzibie GKW, nr telefonu 577-212-510, 571-403-414; mail mplatek@olsztyn-jurajski.pl.