Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6112

KOMUNIKAT

Podtytuł: O LOSOWANIU NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY OLSZTYN ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2020 R.

KOMUNIKAT

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W OLSZTYNIE

 

O  LOSOWANIU NUMERÓW LIST KANDYDATÓW NA RADNYCH W WYBORACH UZUPEŁNIAJĄCYCH DO RADY GMINY OLSZTYN ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 20 GRUDNIA 2020 R.

Na podstawie art.408 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. 2020, poz. 1319  ) Gminna Komisja Wyborcza w Olsztynie informuje, że losowanie numerów list kandydatów zarejestrowanych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn,  odbędzie się w dniu 19 listopada 2020 r. o godz. 12ºº w sali sesyjnej Urzędu Gminy Olsztyn.

Z losowania zostanie sporządzony protokół. Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie o przyznanych numerach list kandydatów na radnych,  zostanie  opublikowane w  Biuletynie Informacji Publicznej  oraz na  urzędowej tablicy ogłoszeń.

Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej
- Małgorzata Haładyj -