Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6117

OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie
z dnia 19 listopada 2020 r.

o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.
    
Na podstawie art. 410 § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1319) Gminna Komisja Wyborcza w Olsztynie podaje do publicznej wiadomości informację o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Olsztyn zarządzonych na dzień 20 grudnia 2020 r.

Listom kandydatów na radnych zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym przyznano następujące numery:

1.    KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW REGINY FIJOŁEK
2 .   KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW WŁADYSŁAW BEKUS ZE SKRAJNICY


Przewodnicząca
Gminnej Komisji Wyborczej w Olsztynie

Małgorzata Haładyj