Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6135

ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Olsztyn w dniu 10 grudnia 2020 r.

Olsztyn, 2 grudnia 2020 r.
                                                                       

USC.0012.20.2020                                                                    
 
Zawiadamiam, iż w dniu 10 grudnia 2020 roku o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Olsztyn (wspólnie z innymi Komisjami stałymi Rady Gminy Olsztyn).
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego
z rozprzestrzenianiem się COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał
2. Sprawy różne.

 

 Przewodniczący
Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
 Rady Gminy Olsztyn


 Grzegorz Kotwa

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.