Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6139

Opinia o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Olsztyn.

Podtytuł: Uchwała Nr 4200/VI/189/2020 VI Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 3 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przyjętego w projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Olsztyn.