Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6243

Zawiadomienie

Podtytuł: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 11 lutego 2021 r.

Olsztyn, 3 lutego 2021 r.


USC.0012.1.2021                                                                    
                     
Zawiadamiam, iż w dniu 11 lutego 2021 roku o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie  Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn. Tematem posiedzenia będzie zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2021.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

 

 Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
 Marek Romański

 

Posiedzenie Komisji odbędzie się w formie telekonferencji.
Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej, powinny dysponować odpowiednio skonfigurowanym sprzętem i oprogramowaniem. Zainteresowanych proszę o kontakt z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.