Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6765

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku

Podtytuł: Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie informacji z wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 roku