Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6883

ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Olsztyn w dniu 20 grudnia 2021 r.

Olsztyn, 10 grudnia 2021 r.


USC.0012.37.2021                                                                    

Zawiadamiam, iż w dniu 20 grudnia 2021 roku o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Olsztyn (wspólnie z innymi Komisjami stałymi Rady Gminy Olsztyn).
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał
2. Sprawy różne.


Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej proszę o kontakt z Biurem Rady Gminy pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26 lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.

 

               Przewodniczący
   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


              Grzegorz Kotwa