Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/6926

Wyniki otwartego konkursu ofert - edukacja 2022

Podtytuł: Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2022 r.

Treść ogłoszenia w załączeniu