Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7342

ZAPYTANIE OFERTOWE

Podtytuł: ZAKUP W RAMACH UMOWY KOMPLEKSOWEJ PALIWA GAZOWEGO I JEGO DYSTRYBUCJI NA POTRZEBY OBIEKTÓW W GMINIE OLSZYN

Miasto i Gmina Olsztyn zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000,00 zł.

Oferty należy złożyć do dnia 29.07.2022 r. do godziny 10:00 w postaci elektronicznej na adres e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl lub w postaci papierowej na adres: Miasto i Gmina Olsztyn Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn, k. Częstochowy.   

Szczegółowy opis przedmiotu zapytania ofertowego zawarty jest w załącznikach.

Olsztyn, dnia 22.07.2022 r.