Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7370

Zawiadomienie

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 13 września 2022 r.

Olsztyn, 2 września 2022 r.


ADM.0012.22.2022                                                                    

Zawiadamiam, iż w dniu 13 września 2022 roku o godz. 14.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie.
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce związanego
z rozprzestrzenianiem się COVID-19, posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Petycja z dnia 22.07.2022 r. (data wpływu: 31.07.2022 r.) o utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy.
2. Sprawy różne.


Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej proszę o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Olsztynie pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania linku dostępu do Komisji zdalnej.

 


               Przewodniczący
   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


              Grzegorz Kotwa