Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7375

Zawiadomienie

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 26 września 2022 r.

Olsztyn, 16 września 2022 r.


ADM.0012.23.2022                                                                    

Zawiadamiam, iż w dniu 26 września 2022 roku o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w  Olsztynie (wspólnie z innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej w Olsztynie).
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19, posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał
2. Sprawy różne.

 

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej proszę o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Olsztynie pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania linku dostępu do Komisji zdalnej.

 


                  Przewodniczący
   Komisji ds. Socjalnych i Społecznych


                    Marcin Poch