Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7478

Zawiadomienie

Podtytuł: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 29 listopada 2022 r.

Olsztyn, 21 listopada 2022 r.

ADM.0012.33.2022                                                                                   

Zawiadamiam, iż w dniu 29 listopada 2022 roku o godz. 14.30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Olsztynie (wspólnie z innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej w Olsztynie).
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce związanego
z rozprzestrzenianiem się COVID-19, posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2023 r.
2. Sprawy różne.

 

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej proszę o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Olsztynie pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania linku dostępu do Komisji zdalnej.

 


     Przewodniczący
   Komisji Rewizyjnej


     Marek Romański