Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7480

Zapytanie ofertowe

Podtytuł: Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania, wykonanie usługi migracji danych oraz szkolenie Informatyka dla Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn w ramach projektu grantowego Cyfrowa Gmina.

Adres strony internetowej, na ktorej prowadzone jest postępowanie i na której będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzonym zapytaniem: https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/135378