Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7497

Uchwała: XXX/374/22, z dnia: 23 listopada 2022 r.

Uchwała numer: XXX/374/22

Z dnia: 23 listopada 2022 r.

W sprawie: w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Gminy Olsztyn w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Olsztyn

Obowiązuje: Dz.Urz.Woj.Śl. z 2022 r. poz. 7565

Treść uchwały w załączeniu poniżej