Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7535

Konkurs ofert dla NGO 2023-kultura

Podtytuł: Otwarty konkurs ofert z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2023 r.

Treść ogłoszenia w załączeniu