Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7683

Opinia w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Na

Podtytuł: Opinia w sprawie opinii o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Olsztyn sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego. Na