Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7723

Zawiadomienie

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 29 maja 2023 r.

Olsztyn, 19 maja 2023 r.
                                                                    

ADM.0012.11.2023                                                                    
 
Zawiadamiam, iż w dniu 29 maja 2023 roku o godz. 13.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie (wspólnie z innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej w Olsztynie).
W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się COVID-19, posiedzenie Komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał
2. Sprawy różne.


Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej proszę o kontakt z Biurem Rady Miejskiej w Olsztynie pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26, lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania linku dostępu do Komisji zdalnej.

 

               Przewodniczący
   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


              Grzegorz Kotwa