Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7728

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: ZAKUP CIĘŻKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZRĘBICACH

Adres strony internetowej, na której  prowadzone jest postępowanie oraz  będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-a3de8095-f56a-11ed-b70f-ae2d9e28ec7b