Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7870

BUDOWA I REMONTY DRÓG NA TERENIE MIASTA I GMINY OLSZTYN

Adres strony internetowej, na której  prowadzone jest postępowanie oraz  będą zamieszczane wszelkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9d5cec33-4009-11ee-a60c-9ec5599dddc1