Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7951

Zawiadomienie

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 25 października 2023 r.

Olsztyn, 17 października 2023 r.

ADM.0012.18.2023                                                                    
                                                                                            

Zawiadamiam, iż w dniu 25 października 2023 roku o godz. 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10) odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie (wspólnie z innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej w Olsztynie).

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Omówienie projektów uchwał
2. Sprawy różne.


Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

               Przewodniczący
   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


              Grzegorz Kotwa