Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7987

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Podtytuł: Budowa nawierzchni utwardzonych chodników i zjazdu w ramach realizacji projektu pn. Zagospodarowanie terenu gminnego w Sołectwie Odrzykoń.

Adres strony internetowej na której prowadzone jest postępowanie oraz na której będą zamieszczane wszystkie dokumenty związane z prowadzoną procedurą:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-dcc4d538-7e29-11ee-9aa3-96d3b4440790