Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7988

Zawiadomienie

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 23 listopada 2023 r.

Olsztyn, 15 listopada 2023 r.


ADM.0012.22.2023                                                                    
                                                                                            
 
Zawiadamiam, iż w dniu 23 listopada 2023 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn ( 42-256 Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10 ) – sala sesyjna odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miejskiej w Olsztynie.

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Skarga z dnia 30.10.2023 r. na sołtysa wsi Biskupice Nowe.
2. Sprawy różne.


Zapraszam do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 


               Przewodniczący
   Komisji Skarg, Wniosków i Petycji


              Grzegorz Kotwa