Artykuł pochodzi ze strony: www.olsztyn.bip.jur.pl

Adres artykułu: www.olsztyn.bip.jur.pl/artykuly/7989

Zawiadomienie

Podtytuł: Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji ds. Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynie w dniu 24 listopada 2023 r.

Olsztyn, 16 listopada 2023 r.

ADM.0012.23.2023                                                                    
                                                                                            

Zawiadamiam, iż w dniu 24 listopada 2023 roku o godz. 8.00 w Urzędzie Miasta i Gminy Olsztyn (42-256 Olsztyn Pl. Piłsudskiego 10) – sala sesyjna, odbędzie się posiedzenie Komisji ds. Socjalnych i Społecznych Rady Miejskiej w Olsztynie (wspólnie z innymi Komisjami stałymi Rady Miejskiej w Olsztynie).

Proponowane tematy posiedzenia:
1. Opiniowanie projektu budżetu Miasta i Gminy Olsztyn na 2024 r.
2. Sprawy różne.

 


                  Przewodniczący
   Komisji ds. Socjalnych i Społecznych


                    Marcin Poch