Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynniedziela, 21 października 2018 r.

imieniny: Celina, Hilary

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

ZARZĄDZENIE Nr 134/13 WÓJTA GMINY OLSZTYN z dnia 29 listopada 2013 r.

Strona główna » Urząd Gminy » Zarządzenia Wójta » Zarządzenia Wójta - 2013 » ZARZĄDZENIE Nr 134/13 WÓJTA GMINY OLSZTYN z dnia 29 listopada 2013 r.

Podtytuł: w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 134/13
WÓJTA GMINY OLSZTYN
z dnia 29 listopada 2013 r.


w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r.

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXVI/241/13 Rady Gminy Olsztyn z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia „Rocznego Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2014”
 

zarządzam, co następuje:


§ 1.


1.    Ogłaszam otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2014 r.
2.    Treść ogłoszenia o konkursie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
 

§ 2.


Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych.


§ 3.


1.    Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Olsztyn, na stronie internetowej Gminy Olsztyn oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn
2.    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.Wójt Gminy Olsztyn
Tomasz Kucharski

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-11-29.
Wprowadził do systemu: Katarzyna Biskup. Data wprowadzenia: 2013-11-29 12:05:42.
Zatwierdził do publikacji: Katarzyna Biskup. Data publikacji: 2013-11-29 12:05:42.
czytano: 414 razy, id: 3177
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-11-29
Aktualizacja wiadomości
Katarzyna Biskup

2013-11-29
Dodanie załącznika/ załączników
Katarzyna Biskup

2013-11-29
Nowa wiadomość
Katarzyna Biskup

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018