Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

Statystyka odwiedzin

Wyświetl stronę główną » Statystyka odwiedzin

Poniższa tabela prezentuje statystykę czytalności 30 najpopularniejszych artykułów.

Poniższa tabela prezentuje procentowy rozkład odwiedzin poszczególnych kategorii BIPu.

Nr Nazwa działu Czytano
1.  Przetargi kat. główna 20.5 %
2.  Urzędowa tablica ogłoszeń 8.4 %
3.  Gospodarka komunalna kat. główna 5.2 %
4.  Oferty pracy kat. główna 4.4 %
5.  Zagospodarowanie przestrzenne kat. główna 4.3 %
6.  Ogłoszenia o konkursach kat. główna 4.1 %
7.  Ochrona Środowiska kat. główna 3.2 %
8.  Podatki i opłaty lokalne kat. główna 2.9 %
9.  Urząd Gminy kat. główna 2.4 %
10.  Plany wieloletnie kat. główna 2.3 %
11.  Informacje osobowe członków Rady 2.2 %
12.  Statut kat. główna 2.1 %
13.  Rada Gminy kat. główna 2 %
14.  Informacje o budżecie kat. główna 2 %
15.  Jednostki organizacyjne kat. główna 1.8 %
16.  Uchwały Rady - 2008 rok 1.8 %
17.  Stanowiska kat. główna 1.8 %
18.  Regulamin kat. główna 1.7 %
19.  Uchwały Rady - 2005 rok 1.6 %
20.  Uchwały Rady - 2006 rok 1.6 %
21.  Uchwały Rady 1.5 %
22.  Informacje osobowe urzędników 1.3 %
23.  Realizacja budżetu kat. główna 1.3 %
24.  Dane kat. główna 1.1 %
25.  Zaproszenia na sesje rady i protokoly z sesji 1.1 %
26.  Nieudostępnione w BIP kat. główna 1.1 %
27.  Uchwały Rady - 2007 rok 1 %
28.  Spis spraw kat. główna 1 %
29.  Jednostki pomocnicze kat. główna 1 %
30.  Rejestr Skarg i Wniosków kat. główna 0.9 %
31.  Dotacje z budżetu kat. główna 0.6 %
32.  Skład Rady 0.6 %
33.  Rejestr wydawanych upoważnień kat. główna 0.6 %
34.  Uchwały Rady - 2009 rok 0.6 %
35.  Gminny Ośrodek Kultury 0.6 %
36.  Szkoła Podstawowa w Olsztynie ul. Zielona 0.5 %
37.  Urząd Stanu Cywilnego 0.5 %
38.  Komunikaty i oświadczenia Przewodniczącego 0.5 %
39.  Zaproszenia 0.5 %
40.  Szkoła Podstawowa w Olsztynie ul. Kuhna 0.5 %
41.  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie 0.4 %
42.  Uchwały Rady - 2004 rok 0.4 %
43.  Referat Spraw Obywatelskich 0.4 %
44.  Szkoła Podstawowa w Biskupicach 0.4 %
45.  Szkoła Podstawowa w Turowie 0.4 %
46.  Szkoła Podstawowa w Kusiętach 0.4 %
47.  Uchwały Rady - 2010 rok 0.4 %
48.  Gminna Biblioteka Publiczna w Olsztynie 0.3 %
49.  Szkoła Podstawowa im. Jarosława Dąbrowskiego w Zrębicach 0.3 %
50.  Gminny Zespół Obsługi Oświaty 0.3 %
51.  Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji 0.3 %
52.  Załatwianie spraw w urzędzie 0.3 %
53.  Komisje Rady 0.2 %
54.  Zarządzenia Wójta 0.2 %
55.  Obsługa biura rady 0.2 %
56.  Uchwały Rady - 2011 rok 0.2 %
57.  Działalność gospodarcza 0.2 %
58.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2010 0.2 %
59.  Komunikaty i zarządzenia 0.2 %
60.  Komisja Rewizyjna 0.2 %
61.  Komisja ds. Socjalnych i Społecznych 0.2 %
62.  Drogi 0.1 %
63.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2009 0.1 %
64.  Ochrona środowiska 0.1 %
65.  Informacje i zadania w realizacji 0.1 %
66.  Gminne Przedszkole w Olsztynie 0.1 %
67.  Posiedzenia wspólne Komisji 0.1 %
68.  Protokoły 2010 0.1 %
69.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2011 0.1 %
70.  Projekty uchwał Rady Gminy 0.1 %
71.  Zarządzenia Wójta - 2011 0.1 %
72.  Opinie RIO kat. główna 0 %
73.  Kontakt z Radnymi 0 %
74.  Wybory i Referenda kat. główna 0 %
75.  Kontakt z mieszkańcami 0 %
76.  Komisja Gospodarki, Budżetu i Finansów 0 %
77.  Informacje osobowe 0 %
78.  Pytania mieszkańców i odpowiedzi 0 %
79.  Informacje o zadaniach zrealizowanych 0 %
80.  Informacje i sprawozdania przedkładane Radzie 0 %
81.  Spotkania z mieszkańcam 0 %
82.  Przyjęcia interesantów 0 %
83.  Interpelacje i zapytania do radnych 0 %
84.  Zadania i kompetencje 0 %
85.  Upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych 0 %
86.  Sprawozdania finansowe - bilanse kat. główna 0 %
87.  Ochrona danych osobowych kat. główna 0 %
88.  Informacje i sprawozdania przedkładane na Radzie 0 %
89.  Skład osobowy Zarządu 0 %
90.  Uchwały Zarządu 0 %
91.  Podstawowe informacje 0 %
92.  Informacje osobowe członków Zarządu 0 %
93.  Petycje kat. główna 0 %
94.  Posiedzenia Zarządu 0 %
95.  Formularze podatkowe kat. główna 0 %
96.  Tłumacz dla osób niesłyszących kat. główna 0 %
97.  Sprawozdania za 2019 rok kat. główna 0 %
98.  Sprawozdania za 2020 rok kat. główna 0 %
99.  Oświata kat. główna 0 %
100.  Sprawozadnia za 2015 rok kat. główna 0 %
101.  Informacje o zgromadzeniach kat. główna 0 %
102.  Powszechny Spis Rolny 2020 kat. główna 0 %
103.  Sprawozdania - 2017 r. kat. główna 0 %
104.  Sprawozdania za 2016 rok kat. główna 0 %
105.  Sprawozdania za 2018 rok kat. główna 0 %
106.  Sprawozdnia - 2018 rok kat. główna 0 %
107.  Sprawozdania finansowe - SP Turów 0 %
108.  Uchwały Rady - 2019 rok 0 %
109.  Zarządzenia Wójta - 2019 0 %
110.  Projekty Uchwał Rady Gminy - 2019 0 %
111.  Protokoły 2019 0 %
112.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019 0 %
113.  Oświadczenia majątkowe 2020 (Rada Gminy) 0 %
114.  Oświadczenia majątkowe 2020 r. 0 %
115.  Sesje Rady Gminy - online 0 %
116.  Wybory Samorządowe 2018 0 %
117.  Zarządzenia Wójta - 2018 0 %
118.  Uchwały Rady - 2018 rok 0 %
119.  Projekty Uchwał Rady Gminy - 2018 0 %
120.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olsztyn w okręgu wyborczym nr 7 0 %
121.  Informacje o przekroczeniach dopuszczalnych poziomów stężeń substancji w powietrzu 0 %
122.  Oświadczenia majątkowe 2018 r. 0 %
123.  Oświadczenia majątkowe 2018 (Rada Gminy) 0 %
124.  Protokoły 2018 0 %
125.  Oświadczenia majątkowe 2017 (Rada Gminy) 0 %
126.  Sprawozdania finansowe - SP Biskupice 0 %
127.  Sprawozdania finansowe - SP Kusięta 0 %
128.  Uchwały Rady - 2020 rok 0 %
129.  Zapytania i interpelacje 0 %
130.  Zarządzenia Wójta - 2020 0 %
131.  Petycje - 2018 0 %
132.  Projekty Uchwał Rady Gminy - 2020 0 %
133.  Protokoły 2020 0 %
134.  Petycje - 2019 0 %
135.  Petycje - 2020 0 %
136.  Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2019 0 %
137.  Wybory Prezydenta RP - 2020 0 %
138.  Raport o stanie gminy 0 %
139.  Sprawozdania finansowe - SP Olsztyn 0 %
140.  Petycje - 2020 r. 0 %
141.  Sprawozdania finansowe - SP Zrębice 0 %
142.  Sprawozdania finansowe - UG Olsztyn 0 %
143.  Sprawozdania finansowe - GOPS Olsztyn 0 %
144.  Sprawozdania finansowe - GOSIR Olsztyn 0 %
145.  Sprawozdania finansowe - Gminne Przedszkole Olsztyn 0 %
146.  Oświadczenia majątkowe 2019 r. 0 %
147.  Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach 0 %
148.  Protokoły 2015 0 %
149.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2013 0 %
150.  Zarządzenia Wójta - 2013 0 %
151.  Protokoły 2013 0 %
152.  Uchwały Rady - 2013 rok 0 %
153.  Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn: Załączniki Mapy 0 %
154.  Oświadczenia majątkowe 2013 (Rada Gminy) 0 %
155.  Częściowe zmiany planu 0 %
156.  Zarządzenia Wójta - 2014 0 %
157.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2014 0 %
158.  Uchwały Rady - 2014 rok 0 %
159.  Druki 0 %
160.  Rejestr instytucji kultury Gminy Olsztyn 0 %
161.  Protokoły 2012 0 %
162.  Oświadczenia majątkowe 2015 r. 0 %
163.  Oświadczenia majątkowe 2019 (Rada Gminy) 0 %
164.  Zawiadomienia o posiedzeniach komisji oraz protokoły 0 %
165.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2017 0 %
166.  Uchwały Rady - 2017 rok 0 %
167.  Oświadczenia majątkowe 2011 (Rada Gminy) 0 %
168.  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji 0 %
169.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2012 0 %
170.  Zarządzenia Wójta - 2012 0 %
171.  Uchwały Rady - 2012 rok 0 %
172.  Protokoły 2011 0 %
173.  Wybory do Parlamentu Europejskiego 2014 0 %
174.  Oświadczenia majątkowe 2014 (Rada Gminy) 0 %
175.  Oświadczenia majątkowe 2015 (Rada Gminy) 0 %
176.  Zarządzenia Wójta - 2016 0 %
177.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2016 0 %
178.  Uchwały Rady - 2016 rok 0 %
179.  Protokoły 2016 0 %
180.  Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu (RB) - 2016 0 %
181.  Oświadczenia majątkowe 2016 (Rada Gminy) 0 %
182.  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Olsztyn - 2016 0 %
183.  Oświadczenia majątkowe 2016 r. 0 %
184.  Zarządzenia Wójta - 2017 0 %
185.  Protokoły 2017 0 %
186.  Wybory do Sejmu i do Senatu RP 2015 0 %
187.  Referendum ogólnokrajowe 2015 0 %
188.  Oświadczenia majątkowe 2014 r. 0 %
189.  Wybory Samorządowe 2014 0 %
190.  Protokoły 2014 0 %
191.  Zarządzenia Wójta - 2015 0 %
192.  Studium Zagospodarowania Przestrzennego 0 %
193.  Projekty uchwał Rady Gminy - 2015 0 %
194.  Wybory Prezydenta RP - 2015 0 %
195.  Uchwały Rady - 2015 rok 0 %
196.  Wnioski zaświadczenia 0 %
197.  Sprawozdania kwartalne z wykonania budżetu (RB) - 2015 0 %
198.  Kluby Radnych Rady Gminy Olsztyn 0 %
199.  Oświadczenia majątkowe 2017 r. 0 %
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.