Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynśroda, 17 października 2018 r.

imieniny: Antoni, Ignacy

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Działka nr 1107 k.m. 10, położona w Olsztynie - przeznaczona do sprzedaży

                                        WYKAZ 

 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 
 
r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz 
 
651 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do 
 
sprzedaży:
 
 
     działka nr 1107 k. m. 10 o powierzchni 0.3120 ha (PsVI -_ 0.2260 
 
ha, Ls V-0.0750 ha, N-0.0110 ha) – położona  w Olsztynie, dla której 
 
Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr 
 
CZ1C/00060145/8. 
 
Cena wywoławcza – 4 304,00 zł. Brak obciążeń.
 
Zgodnie z  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy 
 
Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr 
 
XXI/150/08 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 25.07.2008 r., ogłoszonym   w 
 
Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 176, poz. 3241 z dnia  25.09.2008 roku, 
 
działka nr 1107  k. m. 10, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, przeznaczona 
 
jest  częściowo jako tereny rolnicze – 2R, a częściowo jako teren 
 
lasów -ZL.
 
 
Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce 
 
nieruchomościami pierwszeństwo    w nabyciu nieruchomości po cenie 
 
podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej 
 
nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została 
 
przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z 
 
powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia 
 
podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego 
 
oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w 
 
ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa 
 
nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.
 
W/w nieruchomość będzie sprzedana , w trybie przepisów ustawy z dnia 
 
21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. 
 
z 2010r., Nr 102 poz.651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 
 
dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania 
 
przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 
 
poz.2108 ze zm.).
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w 
 
dniach od 02 grudnia 2013 roku  do 23 grudnia 2013 roku.  
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w 
 
Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 15. tel. 
 
(034) 3285-076 wew. 33.
 
 
 
Olsztyn, dnia 2 grudnia 2013 r
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2013-12-02.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2013-12-02 09:34:05.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2013-12-02 09:34:05.
czytano: 619 razy, id: 3180
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2013-12-02
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018