Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Biskupice, gm. Olsztyn

WYKAZ

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2010 r., Nr 102, poz.651 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczone są do sprzedaży , niżej wymienione niezabudowane nieruchomości położone we wsi Biskupice, gm. Olsztyn:           

1) działka nr 584/4 k.m. 10 o pow. 0.3567 ha (R V-0.3567ha).Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi 55 500,00 zł+23%VAT=68 265,00 zł. W części rolnej  3 000 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 71 265,00 zł.  Brak obciążeń.

2) działka nr 588/2 k.m. 10 o pow. 0.6789 ha (RV-0.6789 ha). Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi 110 000,00 zł +23%VAT= 135 300,00zł. W części rolnej 5 500 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 140 800,00 zł. Brak obciążeń.

3) działka nr 600/6 k.m. 10 o pow. 0.2842 ha (RVI-0.1160 ha, RV-0.1682 ha). Cena wywoławcza w części budowlanej wynosi 50 000,00 zł +23%VAT=61 500,00 zł. W części rolnej 2 000 zł. Ogółem cena wywoławcza wynosi 63 500,00 zł.

Dla w/w nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta KW Nr CZ1C/00122293/3 przez IX Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Częstochowie.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Turów i Bukowno, zatwierdzonym Uchwałą Nr XXXI/233/2005 Rady Gminy Olsztyn z dnia 22 listopada 2005 roku, ogłoszonym w Dz. Urz. Woj. Śląskiego Nr 11, poz. 413 z dnia 7 lutego 2006 roku, działki nr 584/4, 588/2,  600/6 k.m. 10,  położone w miejscowości Biskupice, gmina Olsztyn, leżą  w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem 1 MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej w pasie 75m od drogi publicznej w pozostałej części 1R- teren upraw polowych.

Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom,  jeżeli nieruchomość  została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych w wykazie.

W/w nieruchomości będą sprzedane w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010 r., Nr 102, poz. 651 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207, poz. 2108).  

Bliższe informacje: Urząd Gminy w Olsztynie pok.nr 15 tel.(34) 3285-076 w.33.

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-04-24.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2014-04-24 13:49:18.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2014-04-24 13:49:18.
czytano: 588 razy, id: 3316
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-04-24
Aktualizacja wiadomości
Piotr Stolarski

2014-04-24
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

Redaktorzy odpowiedzialni za ten dział:

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018