Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 19 października 2018 r.

imieniny: Michalina, Michał

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: nieruchomość zabudowana położona w Olsztynie - przeznaczona do ustanowienia prawa przechodu i przejazdu dla nieruchomości sąsiedniej

WYKAZ 

 
 
 
 
Na podstawie  art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2014 r., Nr 518) podaje się do publicznej wiadomości, że będzie ustanowione prawo przechodu i przejazdu na:
 
 
                działce nr 1477/1 k. m. 11  położonej w Olsztynie, stanowiącej własność Gminy Olsztyn, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00152967/8.
 
Prawo bezpłatnego przechodu i przejazdu będzie ustanowione dla każdoczesnych właścicieli działki nr 1/1 położonej we wsi Przymiłowice, gm. Olsztyn w pasie gruntu o szerokości 3 m wzdłuż południowej granicy działki nr 1477/1 położonej w Olsztynie- zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Olsztynie Nr XXX/290/14 z dnia 17 czerwca 2014 roku . 
 
 
Zgodnie ze zmianą  miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr VI/48/11 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 23 maja 2011 r., ogłoszonym   w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego Nr 146, poz. 2719 z dnia 8 lipca 2011 roku, działka nr 1477/1 k.m.11, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, leży w terenie oznaczonym na rysunku planu symbolem  NO1 – tereny infrastruktury technicznej- przepompownia ścieków.
 
Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 25.07.2014 roku  do 15.08.2014 roku.  
 
 
Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.
 
 
Olsztyn, dnia 25  lipca 2014 r
 

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2014-07-25.
Wprowadził do systemu: Joanna Barczyk. Data wprowadzenia: 2014-07-25 11:14:00.
Zatwierdził do publikacji: Joanna Barczyk. Data publikacji: 2014-07-25 11:14:00.
czytano: 644 razy, id: 3425
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2014-07-25
Nowa wiadomość
Joanna Barczyk

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018