Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 września 2018 r.

imieniny: Daria, Mateusz

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Na podstawie art. 35 ust.1 i ust.2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że przeznaczona jest do sprzedaży:

działka nr 235 k. m. 3 o powierzchni 1.0780 ha (RV_ 0.4020 ha, RVI-0.6760 ha) – położona w Olsztynie, dla której Sąd Rejonowy w Częstochowie prowadzi księgę wieczystą Nr CZ1C/00108150/5.

Cena wywoławcza – 900 000,00 zł + 23%VAT= 1 107 000,00 zł. Brak obciążeń.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla miejscowości Olsztyn i Skrajnica, uchwalonym Uchwałą Nr XXV/233/13 Rady Gminy Olsztyn, z dnia 2 października 2013 r., ogłoszonym w Dz. U. Urz. Woj. Śląskiego z 2013r, poz. 6065 z dnia 8 października 2013 roku, działka nr 235 k.m.3, obręb Olsztyn, gmina Olsztyn, przeznaczona jest częściowo jako tereny zabudowy usługowej 6U, w części jako teren drogi publicznej – lokalnej - KD(L), a częściowo jako teren obsługi komunikacji – KP.

Na podstawie art.34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości po cenie podanej w wykazie przysługuje byłemu właścicielowi zbywanej nieruchomości lub jego spadkobiercom, jeżeli nieruchomość została przejęta na rzecz Skarbu Państwa przed 01.01.1992 r. W związku  z powyższym, Wójt Gminy Olsztyn oczekuje w terminie 6 tygodni od dnia podania niniejszego wykazu do publicznej wiadomości pisemnego oświadczenia osób, o których mowa w art. 34 ust.1, pkt. 1 i 2 w/w ustawy o skorzystaniu z pierwszeństwa nabycia nieruchomości po cenie i na warunkach podanych  w wykazie.

W/w nieruchomość będzie sprzedana, w trybie przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r., o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 2147 ze zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r., w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (Dz. U. Nr 207 poz.2108 ze zm.).

Wykaz będzie wywieszony na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Olsztyn w dniach od 15 września 2017 roku  do 6 października 2017 roku, ponadto zostanie zamieszczony na BIP UG Olsztyn oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy www.olsztyn-jurajski.pl

Szczegółowych informacji o zamieszczonym wykazie można uzyskać w Urzędzie Gminy w Olsztynie pok. Nr 13. tel. (034) 3285-076 wew. 33.

 

Olsztyn, dnia 15 września 2017 r

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-09-15.
Wprowadził do systemu: Tomasz Gajda. Data wprowadzenia: 2017-09-15 09:07:45.
Zatwierdził do publikacji: Tomasz Gajda. Data publikacji: 2017-09-15 09:07:45.
czytano: 284 razy, id: 4631
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-09-15
Nowa wiadomość
Tomasz Gajda

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018