Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynwtorek, 16 października 2018 r.

imieniny: Ambroży, Gaweł

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: Nabór na wolne stanowisko urzędnicze INSPEKTORA/SPECJALISTY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

Olsztyn, 19 października 2017r..

Urząd Gminy Olsztyn
Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze

INSPEKTORA/SPECJALISTY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA I ROZLICZANIA FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie wyższe,
b) biegła znajomość komputera,
c) doświadczenie w zakresie pozyskiwania funduszy pomocowych i rozliczania projektów dofinansowywanych z tych funduszy  w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu
d) znajomość regulacji prawnych dotyczących: funduszy unijnych, zamówień publicznych, procedur aplikacyjnych i rozliczania dotacji.
 
2. Wymagania dodatkowe:
studia podyplomowe, szkolenia, lub kursy związane z zakresem zadań przewidzianych do realizacji na w/w stanowisku,

3. Zakres zadań:
Prowadzenie spraw związanych z przygotowywaniem i rozliczaniem projektów, finansowanych ze środków unijnych i innych funduszy zewnętrznych oraz programów krajowych,  w tym:
a) prowadzenie pełnej dokumentacji dotyczącej pozyskiwania funduszy, w tym przygotowanie sprawozdań, wniosków o płatność, harmonogramów płatności .
b) bieżące monitorowanie dostępności funduszy umożliwiających pozyskiwanie środków pozabudżetowych krajowych i zagranicznych w tym Unii Europejskiej na realizację zadań Gminy.
c) przygotowywanie, przy współpracy z merytorycznymi komórkami organizacyjnymi Urzędu i jednostkami organizacyjnymi Gminy, wniosków aplikacyjnych i koordynacja ich bieżącej obsługi.
d) monitorowanie i raportowanie projektów w trakcie ich realizacji i po ich zakończeniu
e) bieżąca obsługa projektów pod względem przepływu dokumentów.    
f) współpraca z organami administracji rządowej i samorządowej a także z sektorem społecznym i gospodarczym w celu pozyskiwania środków pozabudżetowych.
g) współpraca z instytucjami szczebla wojewódzkiego i centralnego w sprawie rozliczania i monitorowania zadań inwestycyjnych objętych dofinansowaniem środkami zewnętrznymi.
h) monitorowanie trwałości realizowanych przez Gminę projektów.

4.  Warunki pracy na stanowisku:
a) praca na pełny etat,
b) wynagrodzenie ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. Nr 50, poz. 398 z późn. zm.) oraz Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Olsztyn,
c) praca na komputerze powyżej 4 godzin dziennie,

5.  Dodatkowe informacje:
Informacja wynikająca z art. 13 ust. 2 pkt 4b ustawy o pracownikach samorządowych – w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia (tj. we wrześniu 2017 r.) wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Gminy Olsztyn w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wyniósł poniżej 6 %.

6. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kopia dowodu osobistego,
d) kopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
e) kopie dodatkowych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
f) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo, o korzystaniu z pełni praw publicznych oraz pełnej zdolności do dokonywania czynności prawnych.

Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 833 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2008 r. Nr 223, poz. 1458 ze zm.).

7. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać pocztą  w zamkniętych kopertach do Urzędu Gminy Olsztyn,  Pl. Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn  z dopiskiem „Oferta-specjalista”  w terminie do  6 listopada  2017 r.

 

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2017-10-19.
Wprowadził do systemu: Piotr Stolarski. Data wprowadzenia: 2017-10-19 10:11:52.
Zatwierdził do publikacji: Piotr Stolarski. Data publikacji: 2017-10-19 10:11:52.
czytano: 872 razy, id: 4683
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2017-10-26
Aktualizacja wiadomości
Tomasz Gajda

2017-10-19
Nowa wiadomość
Piotr Stolarski

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2018