Skróty klawiszowe:

Biuletyn Informacji Publicznej

Urząd Gminy Olsztynpiątek, 21 lutego 2020 r.

imieniny: Eleonora, Lenka

Rozmiar tekstu:
 Oficjalna strona WWW

Podtytuł: na Sesję Rady Gminy Olsztyn w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 15.30

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2019 r. o godz. 15.30 w Sali sesyjnej Urzędu Gminy w Olsztynie Pl. Piłsudskiego 10 odbędzie się IV sesja Rady Gminy Olsztyn zgodnie z załączonym porządkiem obrad:
1.    Otwarcie obrad IV Sesji Rady Gminy, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniej sesji
2.    Powołanie komisji uchwał i wniosków
3.    Sprawozdanie z pracy Wójta od ostatniej sesji
4.    Informacja Komendanta Komisariatu Policji w Olsztynie dotycząca stanu bezpieczeństwa na terenie gminy Olsztyn za rok 2018
5.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w miejscowości Olsztyn pomiędzy ul. Kopernika, a Placem Marszałka Józefa Piłsudskiego (projekt nr: IV/41/19)
6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru, będącego fragmentem kompleksów lasów państwowych w miejscowości Biskupice w gminie Olsztyn (projekt nr: IV/42/19)
7.    Podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zlokalizowanego w rejonie ulicy Zrębskiej w miejscowości Biskupice, w gminie Olsztyn (projekt nr: IV/43/19)
8.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy w latach 2019-2024 (projekt nr: IV/44/19)
9.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę w trybie bezprzetargowym nieruchomości gruntowych, stanowiących własność Gminy Olsztyn, położonych we wsiach: Biskupice, Bukowno, Kusięta, Zrębice Pierwsze, Zrębice Drugie, Olsztyn (projekt nr: IV/45/19)
10.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy (projekt nr: IV/46/19)
11.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/227/09 Rady Gminy Olsztyn z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych (projekt nr: IV/47/19)
12.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy Gminy Olsztyn z Organizacjami Pozarządowymi za 2018 rok" (projekt nr: IV/48/19)
13.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/183/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (projekt nr: IV/49/19)
14.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok (projekt nr: IV/50/19)
15.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 – 2025 (projekt nr: IV/51/19)
16.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci i określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Olsztyn (projekt nr: IV/52/19)
17.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/158/2012 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia "Lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Gminy Olsztyn" (projekt nr: IV/53/19)
18.    Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XVII/159/12 Rady Gminy Olsztyn z dnia 17 października 2012r. w sprawie przyjęcia "Regulaminu w sprawie trybu i zasad przyznawania stypendiów Wójta Gminy Olsztyn dla uzdolnionych uczniów za wybitne osiągnięcia w zakresie nauki, kultury i sportu" (projekt nr: IV/54/19)
19.    Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru połączenia samorządowych instytucji kultury (projekt nr: IV/55/19)
20.    Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olsztynie
za 2018 rok
21.    Ocena zasobów pomocy społecznej za 2018 rok
22.    Interpelacje i zapytania radnych
23.    Odpowiedzi na zapytania i interpelacje radnych
24.    Sprawy różne, wolne głosy i wnioski, oświadczenia radnych i komunikaty
25.    Zamknięcie obrad IV Sesji Rady Gminy Olsztyn.

Przewodniczący Rady Gminy Olsztyn

     Janusz Konieczny

Źródło informacji: Urząd Gminy Olsztyn. Data utworzenia: 2019-05-07.
Wprowadził do systemu: Agnieszka Migalska. Data wprowadzenia: 2019-05-07 14:11:37.
Zatwierdził do publikacji: Agnieszka Migalska. Data publikacji: 2019-05-07 14:11:37.
czytano: 176 razy, id: 5396
drukuj zapisz do PDF poleć artykuł


Rejestr zmian
2019-05-07
Nowa wiadomość
Agnieszka Migalska

Strona główna

 Filtrowanie bieżącej kategoriiArchiwum:

 Informacje

OLSZTYN
Gmina Wiejska, Plac Marszałka Piłsudskiego 10 42-256

tel.: (34) 3285076, (34) 3285077
e-mail: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl

Witamy w nowej wersji systemu BIP.
Biuletyn Informacji Publicznej - Urząd Gminy Olsztyn 2020