Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

OBWIESZCZENIE

Wyświetl stronę główną » Urzędowa tablica ogłoszeń » Urząd Miasta i Gminy » OBWIESZCZENIE

Podtytuł: o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn

Olsztyn, dnia 13 listopada 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o uchwaleniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn

 

Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 ze zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Olsztyn uchwały Nr XI/142/20 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Olsztyn dla terenu położonego w przy ul. Leśnej w miejscowości Turów.

Z treścią planu miejscowego, uzasadnieniem do ww. uchwały Rady Gminy Olsztyn, o którym mowa w art. 42 ww. ustawy oraz z treścią podsumowania, o którym mowa w art. 55 ust. 3 ww. ustawy, można się zapoznać:

  • na stronie BIP Urzędu Gminy Olsztyn,
  • w siedzibie Urzędu Gminy Olsztyn, Plac Piłsudskiego 10, 42-256 Olsztyn.

 

 

Wójt Gminy Olsztyn

Tomasz Kucharski

Kategorie

Kategoria główna artykułu to: Urzędowa tablica ogłoszeń.

Artykuł występuje również w następujących, dodatkowych kategoriach:

Informacje

Rejestr zmian

2020-11-13

Dodanie artykułu - Olga Haber

Filtrowanie bieżącej kategorii

Archiwum:

Oficjalna strona www
Urząd Miasta i Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.