Pokaż/ukryj informację o istniejących skrótach klawiszowych

Skróty klawiszowe:

Włącz lektora.
Wyłącz lektora.

ZAWIADOMIENIE

Wyświetl stronę główną » Zawiadomienia o posiedzeniach komisji oraz protokoły » Rada Gminy » Komisje Rady » ZAWIADOMIENIE

Podtytuł: Posiedzenie Komisji Rewizyjnej w dniu 19 maja 2021 r.

Olsztyn, 11 maja 2021 r.


USC.0012.13.2020                                                                                         

Zawiadamiam, iż w dniu 19 maja 2021 roku o godz. 13.00 odbędzie się Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Olsztyn.
W związku z ogłoszeniem stanu epidemicznego w Polsce związanego z rozprzestrzenianiem się Virusa COVID-19 posiedzenie komisji odbędzie się w zdalnym trybie obradowania z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Rozpatrzenie sprawozdania rocznego Wójta Gminy Olsztyn z wykonania budżetu za 2020 rok
2. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Gminy Olsztyn za 2020 rok
3. Rozpatrzenie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Olsztyn na dzień 31 grudnia 2020 roku
4. Zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Olsztyn za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego  
5. Sporządzenie opinii Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Olsztyn za rok 2020
6. Podjęcie uchwały Komisji Rewizyjnej w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Olsztyn za rok 2020
7. Sprawy różne

 

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
      Rady Gminy Olszyn
        Marek Romański

 

Osoby chcące uzyskać wstęp na posiedzenie Komisji zdalnej proszę o kontakt
z Biurem Rady pod numerem telefonu +48 34 328 50 76 wew. 26 lub mailem amigalska@olsztyn-jurajski.pl w celu przekazania danych dostępowych do telekonferencji.

Informacje

Rejestr zmian

2021-05-12

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-11

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-11

Edycja artykułu - Agnieszka Migalska

2021-05-11

Dodanie artykułu - Agnieszka Migalska

Filtrowanie bieżącej kategorii
Oficjalna strona www
Urząd Gminy Olsztyn
ul. Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. (34) 3285076
fax. (34) 3285057
 
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Strona Dziennika Ustaw Monitor Polski Oficjalna strona Biuletynu Informacji Publicznej

Szukaj w BIP

Twoja przeglądarka internetowa, bądź system operacyjny, nie wspierają lektora w polskiej wersji językowej.